New Post

Modele caiet de sarcini

Caiet de Sarcini lucrari renforcer A ANAP 2017 Formular oferta FINANCIARĂ caiet de Sarcini pentru achizitia de materiale necesare pentru activitati de informare-publicitate caiet de Sarcini – servicii de protectie și protecție sediu ANAP caietul de Sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi taiate Ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte propunerea Tehnică şi FINANCIARĂ de către potenţialii ofertanţi. Caiet de Sarcini computere portabile si sisteme Desktop caiet de Sarcini servicii de Paza fevarie-Decembrie oferta va fi însoţită de următoarele documente Care se regăsesc in Anexa NRL bunurile/produsele consumabile livrate vor fi Noi, în ondulé originale, Cu Certificate de conformitate şi garantiţie. Documentele care vor STA la baza realizării plăţii sunt: factura fiscală, procesul verbal de recepţie. Achiziție servicii de protectie si protectie – sediu ANAP pentru Luna ianuarie 2018 Plata se va face în Termen de 10 (Zece) zile de la recepţia bunurilor… Anunt de participare Nr. 168055/07.05.2016-ATRIBUTIntretinerea sistemului de monitorizare si Alertare la hazarde Naturale DIN Marea Neagra invitatie de participare Nr. 359149 Anunt Tip erata Nr. 54502/13.05.2014 achizitie Publica pentru atribuirea contractului de furnizare sonar, magnetometru si gyrocompas. Asociaţia Grup de Acţiune locala GAL “Parâng”, maïs Polovragi, SAT Polovragi, Nr.

293 A, Jud. Gorj dans calitate de beneficiar avand CUI 31061547. . Proiectul “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si Animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, dans CADRUL SUB-MASURII 19,4. Lucrări de reparaţii GENERALE a treptelor situer la intrarea a în sediul agenţiei Naţionale pentru achiziţii publice (aproximativ 27, 5 MP) – Termen limita ofertare – 21.04.2017 bunurile/produsele consumabile vor fi livrate în 2 tranşe, în Maxim 10 zile lucrătoare de la emiterea raccourcis de către Autoritatea contractantă. . Durata contractului este de un an de la Data semnării de către ambele parti. Dans propunerea Tehnică se vor spécifications toate datele tehnice ALE produselor ofertate (gramaj/Buc, cantitate, caracteristici ALE produselor etc.). Achiziţionarea de materiale de birotica, papetarie si TEHNICA de lucru-pentru Proiectul “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si Animare” in cadrul SUB-MASURII 19,4. Sollicitare oferte servicii de reparare și întreținere Anunț intenție închiriere spații automate – 20.07.2018 Achiziție servicii de întreținere Tehnică spații și instalații Recepţia bunurilor/produselor consumabile livrate se va face la sediul achizitorului în momentul livrării, şi în prezenţa unui délégat din partea furnizorului. Achizitie computere portabile și computere personale 2017 invitatie de participare Nr. 381805/10.11.2015-ATRIBUITA achizitie Publica pentru atribuirea contractului de furnizare Macara de Punte pentru Nava Mare nigrum.

Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul total ofertat în lei (RON) fără TVA. De asemenea se va evidenţia Într-un centralizator de preţuri, preţ/U. M – RON fără TVA şi evidenţiat distinct TVA. Nu se Acceptă oferte alternative. Achiziție închiriere 1MP in vederea amplasarii unui automat de bauturi Calde produsele necorespunzătoare, Cu déficienţe sau lipsă vor fi înlocuite în Termen de 48 de Ore de la Data recepţiei cantitative. . Achizitie licente Windows, Office și antivirus 2017 pentru ca în etapa de Coruptia să se respecte principiul tratamentului Egal, ofertanţii trebuie să respecte cerinţele DIN prezentul caiet de Sarcini astfel încât să permită comunitara de Coruptia compararea şi Evaluarea ofertelor în mod obiectiv.