New Post

Modele oddzialywania reklamy

Modèle aida-obrazuje sposób oddziaływania Reklamy na konsumentów, présente je wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania. Skrót Ten pochodzi OD: attention-przyciągnąć uwagę, intérêt-zainteresować produktem, le désir-wywołać pragnienie zakupu, action-pobudzić Działanie do zakupu. W oynatıcı Projektowania Reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu. Reklama powinna Więc przyciągać uwagę potencjalnego klienta, qui Powinien Zauważyć ją pośród innych. Następnie Powinien zainteresować się produktem i skupić uwagę na jego głównych aspektach (funkcji, korzyściach płynących z zakupu itp.). Ostatnie verrouillés elementy à wywołanie u klienta chęci posiadania produktu i spowodowanie, że nastąpi Reakcja na Reklamę czyli zakup. Modèle AIDA Może zostać wzbogacony jeszcze o DWA etapy przyjmując Postać modelu rozszerzonego AIDACS. Etapy te mają Miejsce po podjęciu działania, CZYLI dokonaniu kupna oferowanego produktu Bądź Usługi. Modèle aida zakłada Cztery następujące po sobie etapy Reakcji konsumenta, których pierwsze couchage “wpisane są w akronim aida: modèle AIDCAS à étendu wersja modelu Aida. Modèle AIDCAS jest lepiej dostosowany ne współczesnych konsumentów i bardziej skuteczny.

W modelu tym bardzo ważnym czynnikiem jest Sam proces przekonywania potencjalnego klienta do zakupu towaru. Odbiorca przekazu reklamowego Musi zostać przekonany o satysfakcjach je korzyściach płynących z zakupu reklamowanego produktu. Modèle AIDA opracowali w latach dwudziestych XX wieku Amerykański George Gallup (1901-1984), Amerykański socjolog, i Daniel amidon (1883-1979), Amerykański psychologi i badacz Reklamy. Podstawy modelu jeszcze w 1898 Roku zbudował St. Elmo Lewis. Mimo faktu, że jest à modèle Stary (znany był także już w Polsce międzywojennej) stosuje się aller faire Dzisiaj-Cechuje Go bowiem przejrzystość je prostota. Modèle AIDCAS au modèle opisujący sposób oddziaływania Reklamy na konsumentów, obrazuje wyjaśnia psychologię Reklamy. Modèle odnosi się przede wszystkim do średniego zainteresowania zakupem produktu lub Usługi. Litery tworzące Ten akronim opisują kolejne reakcje konsumenta (klienta) wobec produktu ujęte jako Cztery kolejne etapy, tworzące hierarchię efektów: pytanie 1/26: Gdy Ktoś wyrządzi mi krzywdę, CZUJĘ, że powinienem wymierzyć MU karę-choćby dla zasady * Pożądanie (D-Desire) wzbudzenie chęci linistita z ofmaturation przedstawionej w komunikacie marketingowym jest Kolejnym etapem. Konsument odbierający Multilingual Musi zostać przekonany, że tylko ten produkt Najlepiej zaspokoi odczutą potrzebę i jest MU potrzebny. Gdy pożądanie à wystąpi nabywca będzie poszukiwał sposobów jego realizacji.

Musi być spełniony w tym wypadku warunek trafienia treści Reklamy w oczekiwania audience wobec przedstawianej ofté lub wzbudzenia w NIM nowych, nieświadomych potrzeb. Stąd Tak istotnym etapem jest właściwy dobór treści reklamowych. 3. Podaj 5 reklam przykładów, które uważasz za najbardziej irytujące. Wyjaśnij, co sprawia, że odbierasz te Reklamy w Ten sposób. O Ile Wspomniane wyżej nadużycia są pas Miłe i mogą narazić NAS na utratę pewnej kwoty pienipezy, O tyle znacznie groźniejsze w skutkach mogą STAC się Efekty wpływu Reklamy na naszą psychikę lub zdrowie. Reklama présente wyidealizowany obraz, ton est proche Częściej nie tylko przedmiotów, lecz także ich użytkowników. Jeszcze w 2. połowie XX w. Reklamy odnosiły się głównie do zalet produktu, Obecnie opierają się przede wszystkim na naszych emocjach, poczuciu estetyki je wyobrażeniach dotyczących idealnego, Choć durer nierealnego życia.